Proboszczowie niegowscy XIX, XX i XXI wieku 
Ks. Ignacy Obrębski (proboszcz w latach: 1795 – 1814) dziekan kamieńczykowski, kanonik pułtuski i kijowski, proboszcz niegowski)

Ks. Antoni Starucki (proboszcz w latach: 1814 – 1821)

Ks. Cyryl Gieczyński – imię zakonne Florian (proboszcz w latach: 1821 – 1866)

Ks. Ignacy Ostrowski (proboszcz w latach: 1866 – 1887)

Ks. Józef Niemczewski (proboszcz w Niegowie od 8.11.1887 do 17.02.1893)

Ks. Antoni Szczeniowski (proboszcz od 6.04.1893 do 8.04.1896)

Ks. Stanisław Gołaszewski (proboszcz od maja 1896 do 1907)

Ks. Jerzy Kiełduszyc (proboszcz od 1907 – 1913)

Ks. Antoni Zieliński (proboszcz w latach: 1913 – 1923)

Ks. Antoni Montak (proboszcz od lutego 1923 r. do 1926)

Ks. Wacław Kajetan Tyszka (proboszcz od 26.06.1926 do 7.08.1939 r.)

Ks. Henryk Nowacki (proboszcz w latach: 1939 – 1956)

Ks. Sylwester Czajkowski – 1913-1961 (proboszcz niegowski od 2.02.1956 do 14.12.1961 r.)

Ks. Stanisław Lis (proboszcz w latach: 1962 – 1976)

Ks. Franciszek Broma (proboszcz w latach: 1976 – 1994)

Ks. Czesław Bednarczyk (proboszcz w latach 1994 – 2000)

Ks. Jan Pietrusiński (proboszcz w latach:2000 – 2006)

Ks. Andrzej Dusza (proboszcz w latach: 2006 – 2009)

Ks. Janusz Krzyżewski (proboszcz w latach: 2009 do 2010)

Ks. Marek Gąsiorek (proboszcz w latach: 2010 – 2012)

Ks. Andrzej Rybicki (proboszcz od 1.09.2012 do 28.06.2021) 

Ks. Emil Adler (od 01.07.2021 [administrator])