Z osób zgłoszonych do Rady Parafialnej pozytywnie odpowiedziały następujące osoby:

  • Pelagia Kaska,
  • Teresa Gajc,
  • Helena Jusińska,
  • Renata Tymińska,
  • Henryk Skwara,
  • Andrzej Krzeczkowski,
  • Jarosław Banasiak,
  • Jan Raniewicz,
  • Adam Sykulski,
  • Janusz Pakuła

Powyższe osoby od dnia 18 grudnia 2013 roku stanowią Parafialną Radę Ekonomiczną.