W dniu 1 czerwca 2014 roku, w naszej parafii powstała nowa Róża Różańcowej, w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci. Za swoją patronkę Róże obrały Świętą Siostrę Faustynę Kowalską.


Róże Różańcowe każdego dnia modlą się za swoje dzieci.


Oto intencje, jakie polecają Panu Bogu:


  • Proszą, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów ich, jako rodziców, zarówno grzechy przeszłe jak i obecne nie wpływały negatywnie na ich dzieci. Aby dzieci nie były narażone na skutki rodzicielskich grzechów;
  • Proszą o błogosławieństwo Boże dla swoich dzieci, aby w pełni czerpały ze skarbca Bożej Miłości;
  • Proszą o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo;
  • O uzdrowienie z grzechów, których skutki dotykają ich dzieci, rodziców i środowisko;
  • W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.


 

Wzbudzając swoje intencje swojej modlitwy, polecają WSZYSTKIE swoje dzieci. W tą modlitwę włączone są również dzieci chrzestne i te z duchowej adopcji. Włączone są również synowe i zięciowie.

 


Co należy zrobić aby uczestniczyć w takiej Róży?

1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie ( tj. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo x10, Chwała Ojcu) w intencji własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób, które uczestniczą w róży, np. zgodnie z propozycją rozważań poszczególnych tajemnic, jakie można znaleźć na stronie www.rozaniecrodzicow.pl. Ma to być modlitwa z wiarą (patrz List apostolski Ojca Św. Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae"). Modlimy się u siebie w domu.

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. odmawiamy kolejną tajemnicę do przodu, np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za miesiąc 2 radosną, a w kolejnym 3-cią itd. Osoba która odmawia pierwszą tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz ...; 3 x Zdrowaś ... (o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu ... .

3. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami - podając, kto się będzie modlił i za kogo, podając adres @ lub inny sposób kontaktu np. telefon). Można również przyjąć na siebie odpowiedzialność za prowadzenie kolejnej takiej róży (dla moderatora takiej róży) i zaproponować innego Świętego patrona dla nowej Róży. Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.

 

Magdalena Katner

tel. 607-332-633