INFORMACJE DLA MŁODZIEŻY 
PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA

1. Proszę, aby w dzienniczku, w którym zbieracie dowody swojego zaangażowania w odpowiednie przygotowanie się do bierzmowania, katecheci, którzy są waszymi szkolnymi przewodnikami w wierze wpisali oceny z religii oraz krótką opinię.


2. Proszę wybrać sobie patrona, którego chcecie obrać za swojego przewodnika w dalszym dorosłym życiu. Po zatwierdzeniu Go proszę o wpis także w dzienniczku krótkiej informacji o nim (tak jak było dotychczas).


3. Rozpoczynamy pisanie podań, w których zwracacie się do księdza biskupa z prośbą o dopuszczenie i udzielenie sakramentu bierzmowania. (Proszę zatem o przypomnienie sobie jak pisze się podanie; pamiętać, że kierujemy je do ks. Biskupa Henryka Hosera, naszego biskupa diecezjalnego i wpisujemy adres kurii biskupiej; pamiętać o estetycznym i własnoręcznym piśmie.
Czas na dostarczenie podania do 8 kwietnia br. (sobota)!Proszę uważnie przeczytać treść deklaracji zamieszczony poniżej!

Ci, którzy już otrzymali dzienniczki, proszę,
aby już zdobywali potwierdzenia swojego uczestnictwa
zarówno w Nabożeństwie Różańcowym oraz we Mszach Świętych.


W tym miejscu znajdziecie wszystkie informacje o spotkaniach lub innych wydarzeniach, w których należy uczestniczyć.


DEKLARACJA KANDYDATA
DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Ja, …………………………………………………………………..

oświadczam, że pragnę przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w parafii p.w. Św. Trójcy w Niegowie.

 

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;
 • regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania;
 • uczestniczyć nabożeństwach: różańcowych (październik), Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali (Wielki Post),
  w Mszach świętych roratnich (Adwent);
 • uczestniczyć w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Triduum Paschalnym;
 • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele
  i na spotkaniach;
 • zbierać podpisy uczestnictwa w wyżej wymienionych spotkaniach w indeksie kandydata.

Wszędzie będę starał się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

………………………                           …………………………….

data                                                        podpis kandydata


 


DEKLARACJA RODZICÓW

Zgłaszamy naszego syna / naszą córkę do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do Bierzmowania.

………………………                          ……….……………………

data                                            podpis rodziców / opiekunów