Parafia w Niegowie zmienia swoje otoczenie.


Położenie niegowskiego kościoła i jego lokalizacja sprawiają, że jest on piękną wizytówką dla gminy Zabrodzie.

Piękna historia zarówno parafii jak i kościoła oraz kapłanów jak i samych parafian zasługują na uwagę nie tylko lokalnej społeczności. Dowodem zainteresowania tym miejscem są coraz chętniej odwiedzające grupy, które zaglądają do kościoła i proszą o więcej informacji niż te zawarte w gablocie przed wejściem na teren kościoła. Część tych osób odwiedza kościół poszukując miejsca, gdzie spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożej Matki Wincenty Jaroszewskiej, inne czynią to przy okazji, widząc z trasy S8 kościół, który budzi w nich zainteresowanie.

Do roku 2014 elementem, który raczej zniechęcał do odwiedzenia tego miejsca i szpecił go było rozsypujące się ogrodzenie. Dzięki staraniom zarówno księdza Proboszcza oraz wiernych rozpoczęto starania o uporządkowanie tego terenu. Parafia nie była w stanie sama uporać się z tym przedsięwzięciem. Dlatego podjęto starania o dotację na to przedsięwzięcie z Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.

Od marca 2015 roku otoczenie kościoła stało się nie do poznania. Miejsce starego, rozsypującego się ogrodzenia z kamienia został postawione nowe, które zachowało styl nieodbiegający od poprzedniego. Dzięki pracom kowalskim udało się także zachować stare elementy metalowe.

Dzięki dotacji uzyskanej z Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” powstał także parking, dzięki któremu skończyły się problemy z parkowaniem nie tylko podczas uroczystości zarówno patriotycznych, kulturalnych  czy związanych z lokalnymi wydarzeniami, ale i niedzielnych Mszy świętych.

Cała dotacja pokryła w znacznej mierze koszt tej inwestycji. Pozostałe kwotę złożyli wszyscy parafianie zatroskani o wygląd swojej świątyni oraz jego otoczenia.

Jak wygląda obecnie otoczenie kościoła ilustrują zdjęcia.
DZIĘKUJEMY!