W roku 2012 pożegnaliśmy 
z naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Celina Anna Chuda
 2. Marian Jan Milewski
 3. Aleksandra Malinowska – siostra Fabiana
 4. Henryk Pieńczuk
 5. Wiesław Pankowski
 6. Jadwiga Mościcka
 7. Honorata Henryka Bieszczad
 8. Bogdan Markuszewski
 9. Feliks Wielgolaski
 10. Władysława Kaczmarska
 11. Marcin Jaglak
 12. Karolina Cel
 13. Stanisława Królik
 14. Jerzy Mieczysław Galicki
 15. Józef Zdunek
 16. Adolf Tarach
 17. Marianna Galicka
 18. Apolonia Urbaniak
 19. Marianna Jakubowska
 20. Stefan Kryszkiewicz
 21. Janina Królik
 22. Marian Urbaniak
 23. Tadeusz Falkowski
 24. Janina Chmiel
 25. Henryka Gietka
 26. Eugenia Radziszewska – siostra Anna
 27. Krzystzof Jan Zdunek
 28. Teresa Gawlik
 29. Stanisław Kostrzewa
 30. Marianna Jaworska
 31. Janina Ziajkowska
 32. Czesław Wierzbicki
 33. Zdzisław Jachacy
 34. Marianna Wielgolaska

W roku 2013 pożegnaliśmy 
z naszej wspólnoty parafialnej:

 1. Apolonia Genowefa Szczuka
 2. Wacława Ziajowska
 3. Wiktor Marian Krupa
 4. Stanisława Rożek
 5. Sylwester Rożek
 6. Jan Stanisław Chmiel
 7. Stanisław Kostrzewa
 8. Apolonia Chuda
 9. Krystyna Grażyna Łazicka
 10. Wacław Maciejczuk
 11. Czesława Krupa
 12. Józefa Tolak
 13. Jan Stefan Kaczmarski
 14. Henryka Biernacka
 15. Jadwiga Milczarek
 16. Adam Ołdak
 17. Aleksander Gajcy
 18. Michalina Pietruchowska
 19. Mirosława Małgorzata Gajc
 20. Blandyna Marianna Wielgolaska
 21. Henryka Czubek
 22. Wacław Chmiel
 23. Marian Ostatek
 24. Janina Królik
 25. Hanna Chmiel
 26. Joanna Ewa Pęczkowska
 27. Helena Irena Paź
 28. Lucyna Paniewicz
 29. Emilia Wójcik
 30. Jadwiga Anna Trzcińska
 31. Jan Zdzisław Chmiel
 32. Zygmunt Mirosław Potęga
 33. Sabina Galicka
 34. Marian Witold Pawłowski
 35. Stanisława Nowak – siostra Simplicja


W roku 2014 pożegnaliśmy 
z naszej wspólnoty parafialnej:

 1. Robert Wiesław Tchórz
 2. Eugeniusz Nowak
 3. Bogdan Kur
 4. Krzysztof Józef Nojszewski
 5. Henryk Skwara
 6. Kazimierz Tolak
 7. Józef Kućmierowski
 8. Daniel Tolak
 9. Janina Steć
 10. Teofil Jan Pacik
 11. Józef Oleksiak
 12. Kamil Pieńczuk
 13. Urszula Kamińska
 14. Jadwiga Paź
 15. Janina Gajewska
 16. Edward Chmiel
 17. Zuzanna Wójcik
 18. Dariusz Józef Wieczorek
 19. Jadwiga Jezierska
 20. Stanisław Laskowski
 21. Amelia Rzempołuch
 22. Karolina Leszczyńska
 23. Krzysztof Skoczeń
 24. Halina Gołąbek
 25. Halina Szczepańska
 26. Łucja Marianna Marczyk
 27. Halina Szydłowska
 28. Józefa Babczyk
 29. Mariusz Robert Łazicki
 30. Anna Korda – siostra Divina
 31. Wanda Helena Kamińska
 32. Stanisław Kamiński
 33. Helena Piotrowska – siostra Agnia
 34. Dariusz Gruszka
 35. Wacława Grześkiewicz
 36. Szczepan Chudy


W roku 2015 pożegnaliśmy
z naszej wspólnoty parafialnej:

 1. Juliusza Wiśniewskiego
 2. Siostrę Eugenię – Helenę Adamską
 3. Natalię Szydłowską
 4. Eugeniusza Kurzątek
 5. Kamila Chudy
 6. Siostrę Danutę – Mariannę Karwowską
 7. Wacławę Dąbrowską
 8. Honoratę Kręgielewską
 9. Zofię Sykulską
 10. Siostrę Annę – Janinę Kopydłowską
 11. Siostrę Mirosławę – Genowefę Szydlik
 12. Dawida Trojanek
 13. Danutę Jadwigę Leciak
 14. Andrzeja Biernackiego
 15. Grzegorza Jakubowskiego
 16. Czesławę Topólską
 17. Teresę Krystynę Skoczeń
 18. Jadwigę Skwara
 19. Józefa Cudny
 20. Janinę Pacik
 21. Teresę Buta
 22. Romanę Wandę Maniecką
 23. Bogusława Gietka
 24. Genowefę Kopa
 25. Mariana Gotowickiego
 26. Jadwigę Kulesza
 27. Janinę Kamińską
 28. Genowefę Galicką
 29. Czesławę Mariannę Oleksiak
 30. Mariannę Chmiel
 31. Siostrę Alinę – Teresę Tarnowską
 32. Zofię Górską
 33. Hannę Jolantę Wilkowską


W roku 2016 pożegnaliśmy 
z naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Jolanta Gaffke
 2. Stefan Wójcik
 3. Henryka Rociek
 4. Stanisław Jędrasik
 5. Antonina Sierant – siostra Gizela
 6. Cecylia Krzeczkowska
 7. Zofia Helena Kur
 8. Leszek Aleksander Mościcki
 9. Wojciech Piotr Pietruchowski
 10. Teresa Ciepielewska
 11. Jadwiga Dąbrowska
 12. Zofia Kamińska
 13. Andrzej Janusz Oniśk
 14. Wacława Szczepanik
 15. Bogdan Marek Skoczeń
 16. Apolonia Jędrasik
 17. Henryk Anzelm Bala
 18. Janina Fluks
 19. Józef Stańczak
 20. Jan Stanisław Gielarowiec
 21. Genowefa Janina Jezierska
 22. Paweł Pankowski
 23. Stanisław Polikarp Bala
 24. Henryk Leciak
 25. Krystyna Sikorska
 26. Marianna Chuda
 27. Justyna Szczepańska
 28. Adela DąbrowskaW roku 2017 pożegnaliśmy 
z naszej wspólnoty parafialnej:

 1. Tadeusz Kazimierz Kostrzewa
 2. Zofia Pergół
 3. Henryk Zdzisław Pankowski
 4. Rafał Kuliś
 5. Jadwiga Franciszka Czech – siostra Karolina
 6. Stefan Potęga
 7. Halina Chmiel
 8. Eugeniusz Żołędowski
 9. Marianna Markuszewska
 10. Grzegorz Leszek Syl
 11. Dyonizy Jusiński
 12. Jan Borkowski
 13. Wiesław Henryk Pietruchowski
 14. Stanisław Słowik
 15. Zygmunt Sołtysiak
 16. Krystyna Tarach
 17. Władysław Jan Muranowicz
 18. Cecylia Laskowska
 19. Roman Bronisław Giziewicz
 20. Leokadia Pakuła
 21. Genowefa Szymianiak
 22. Marek Jacek Bochowicz
 23. Krystyna Sowińska
 24. Jadwiga Jarmoc - siostra Juwenta
 25. Jan Tymiński
 26. Natalia Kałowska
 27. Jerzy Tadeusz Domański
 28. Teresa Sołtysiak


W roku 2018 pożegnaliśmy 
z naszej wspólnoty parafialnej:
 1. Janina Augustyniak
 2. Halina Paź
 3. Jadwiga Wanda Ciszek - Siostra Joela
 4. Jan Kowalewski
 5. Eugeniusz Guzik
 6. Henryk Malinowski
 7. Zofia Błażejewska
 8. Teresa Cieślak
 9. Władysław Gajc
 10. Teresa Anna Oleksiak
 11. Kazimiera Lubaszko
 12. Krystyna Lewandowska
 13. Maria Zofia Wiśniewska
 14. Aleksander Urbaniak
 15. Henryk Wacław Szymanik
 16. Eugeniusz Wielgolaski
 17. Marian Królik
 18. Jan Pergół
 19. Maria Halina Mikołajczyk
 20. Dariusz Lemański
 21. Elżbieta Rosińska
 22. Patryk Kamil Gołębiewski
 23. Waldemar Gajc
 24. Antoni Borowski
 25. Józef Wielgolaski
 26. Marianna Jędrasik
 27. Zbigniew Jan Powierża
 28. Sylwester Robert Kurzątek
 29. Stanisław Kosman


W roku 2019 pożegnaliśmy 
z naszej wspólnoty parafialnej:


Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.